Politica de confidentialitate aferenta servicilor loto

ID SOLUTIONS TECH, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Str. Madrigalului 58 Etaj 1 , Camerele 3, 4 si 5, Sector 1, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9571/2020, cod unic de înregistrare RO32816440 prelucrează datele dvs. personale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) nr. 679/ 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date (“GDPR”), precum și în conformitate cu orice alta legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Prezenta Politică de confidențialitate (“Politica”) explică modul în care colectăm, utilizăm și gestionăm datele dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să acordați atenție acestei Politici pentru a facilita înțelegerea scopului prelucrării datelor dvs., cum vor fi acestea utilizate. Pentru claritate, sintagmele si noțiunile scrise cu majusculă vor avea sensul conferit prin intermediul Termenilor si condițiilor de utilizare, pe care o regăsiți in cadrul Aplicației pe pagina meniului principal.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic aceasta Politică, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa în cadrul Aplicației AmParcat și/sau pe website-ul nostru www.amparcat.ro versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acesteia.

Prezenta Politică se aplica ID SOLUTIONS TECH (www.amparcat.ro si aplicației mobile AmParcat), în calitatea sa de operator de date cu caracter personal. Politica acoperă toate prelucrările de date cu caracter personal din cadrul www.amparcat.ro si aplicației mobile AmParcat, indiferent de formatul pe care acestea sunt stocate (format hârtie, digital sau orice alt format).

Care sunt datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs.

Întrucât colectăm datele cu caracter personal direct de la dvs. exercitați un control direct asupra informațiilor pe care ni le oferiți. Datele pe care le prelucrăm sunt:

Colectăm aceste date din momentul în care dvs. ați creat Contul de membru sau în urma intervenirii unei modificări în legătură cu informațiile pe care ni le-ați furnizat la acel moment.

Datele cu caracter personal mai sus mentionate colectate pentru Contul Loto oferit de Loteria Romana sunt obligatorii pentru a putea achizitiona bilete Loto.

Ce sunt aceste date cu caracter personal?

Prin „date personale” se denumesc informatiile unice individuale privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”), referitoare la nume, adresa, CNP, numar de telefon, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

Cine sunt „persoanele vizate”, in cazul C.N. „Loteria Romana” S.A. ?

Ce date prelucram pentru a va putea oferi acces la achizitia de bilete Loto prin aplicatia AmParcat ?

ID Solutions TECH si C.N. „Loteria Romana” S.A. prelucreaza datele cu caracter personal pe care dumneavoastra le furnizati in mod direct, precum si date care sunt generate pe baza acestora, pentru a respecta obligatiile legale ce ii revin in realizarea obiectului de activitate. Categorii de date cu caracter personal prelucrate de ID Solutions TECH si C.N. „Loteria Romana” S.A.:

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii/prestarii serviciilor si/sau indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de catre C.N. „Loteria Romana” S.A.

Principii de prelucrare a datelor personale penmtru contul Loto:

Informații privind locația dvs. sunt colectate în momentul efectuării unei rezervări sau cu ocazia utilizării de către dvs. a serviciului de parcare.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării website-ului www.amparcat.ro sau a folosirii Aplicației AmParcat, pentru a putea determina și eventual îmbunătăți design-ul Aplicației și/sau al website-ului. Aceste informații sunt prelucrate în formă anonimizată, așa cum este definit în prevederile GDPR.

AmParcat NU colectează imagini ale utilizatorilor. În cazul logării in aplicație cu contul Google sau Facebook, aplicația NU preia imagini din contul utilizatorilor. Utilizatorii au posibilitatea de a încarca in aplicație poze ale documentelor referitoare la autovehicolele salvate in cont ( RCA, Casco, Permis de conducere, Roviniera, ITP ). Aceste documente pot fi urcate in format PDF, JPG sau PNG. Stocăm DOAR fișierele încărcate de utilizator în scopul furnizării serviciilor de alertă la expirarea documentelor. Se stochează pe serverul central și sunt criptate. De asemenea, AmParcat oferă acces facil si organizat utilizatorului AmParcat la propriile imagini ale documentelor salvate in cont. AmParcat se angajează să protejeze confidențialitatea datelor Dvs. și să nu le împartă cu terțe părți, fără consimțământul prealabil al utilizatorului.

Aplicația noastră accesează lista dumneavoastră de contacte numai în scopul de a facilita selecția numărului de telefon căruia doriți să îi trimiteți un transfer de credite și de a afișa numele asociat în lista de transferuri din aplicație. Colectăm și utilizăm aceste informații în conformitate cu politica noastră generală de confidențialitate, cu respectarea drepturilor și a confidențialității utilizatorilor noștri. Vă asigurăm că numărul de telefon și numele selectate vor fi folosite strict în cadrul aplicației pentru trimiterea transferului de credite și afișarea în lista de transferuri, fără a fi încărcate pe serverele noastre sau partajate cu terțe părți. Puteți revoca oricând permisiunea de acces, modificând setările de confidențialitate ale aplicației.

Pentru a vă personaliza experiența online și, în cazul în care vă exprimați consimțământul expres în acest sens, pentru a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. (oferte pentru locuri de parcare în apropiere de locurile unde parcați de obicei, promoții personalizate etc.) vă solicităm acordul expres privind prelucrarea datelor personale (adresa de email, nr. telefon, nume și prenume, număr de înmatriculare autoturism). În acest sens, vă puteți exprima consimțământul în momentul creării contului; vă puteți oricând retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing prin trimiterea unui email la adresa contact@amparcat.ro.

Pentru evitarea oricăror dubii, vă informăm că serviciul sau folosirea aplicației AmParcat, nu sunt restricționate în niciun fel în cazul în care nu vă exprimați consimțământul în vederea prelucrării datelor în scopuri de marketing.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, așa cum acestea sunt definite în cadrul GDPR. De asemenea, nu colectăm și nu prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Nu folosim datele colectate în scopuri de marketing decât în urma exprimării consimțământului dvs. expres si prealabil.

Regulile, Scopurile și temeiurile prelucrării

Reguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul ID Solutions TECH pentru achizitia de bilete Loto prin intermediul aplicatiei AmParcat.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este legala numai daca si in masura in care se aplica cel putin una din urmatoarele conditii:

Prelucram datele dvs. în următoarele scopuri:

Destinatarii datelor dvs.

In principal, datele dvs. personale pot fi accesate de către:

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, este posibil ca datele stocate prin intermediul serverelor internaționale Amazon și Azure să se găsească pe teritoriul altor state din Uniunea Europeană.

Ne asigurăm permanent ca accesul terților și transferul datelor dvs. să se realizeze în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor și în baza unor contracte încheiate cu respectivii terți, în care sunt definite adecvate de protecție.

Perioada pentru care vor fi stocate datele dvs.

Datele personale vor fi stocate toată perioada în care veți deține un Cont de membru.

În cazul în care contul dvs. este suspendat din inițiativa AmParcat, pe fondul nerespectării obligațiilor contractuale sau în cazul constatării unor fapte neconforme cu practicile AmParcat (inclusiv, dar fără a se limita la: limbaj licențios, distrugere de bunuri etc.) datele dvs. vor fi păstrate vreme de 6 (șase) luni, timp în care vă puteți exercita drepturile dvs. așa cum sunt ele prevăzute în legea aplicabilă și menționate în prezenta Politică de Confidențialitate.

În cazul în care decideți închiderea (dezactivarea permanenta) a Contului dvs., datele personale atașate acestuia vor fi șterse automat din sistem. Vă rugăm să rețineți ca dezinstalarea Aplicației de pe un anumit suport (telefon, tabletă, stație fixa) NU are drept consecință dezactivarea Contului.

Pe cale de excepție de la cele menționate anterior, datele personale conținute în documente financiare, fiscale, contabile vor fi supuse termenelor de retenție aplicabile actelor respective; de pildă, facturile fiscale sunt stocate, conform legii, vreme de 10 ani, și, in consecință, datele dvs. personale conținute in respectivele documente vor fi stocate pentru aceeași perioadă.

Drepturile dvs.

Conform GDPR, dvs. beneficiați de următoarele drepturi:

INFORMARE SI ACCES

Puteți oricând solicita informații cu privire la datele Dvs. prelucrate și stocate de către AmParcat, completând un formular de solicitare la sediul ID SOLUTIONS TECH sau trimițând un mesaj electronic la adresa contact@amparcat.ro

RECTIFICAREA DATELOR

Aveți dreptul să solicitați actualizarea, completarea sau rectificarea datelor personale prelucrate de către AmParcat

ȘTERGEREA DATELOR

Puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale prelucrate de AmParcat. De asemenea, daca doriti inchiderea contului Dvs. AmParcat, puteti efectua aceasta operatiune direct din aplicatie, accesand optiunea “Sterge Contul” prezenta in meniul Cont. Mai multe detalii puteti regasi accesand acest link.

Dreptul de stergere a datelor personale poate fi exercitat in urmatoarele situatii:

  • cand datele au fost prelucrate ilegal (adica in alt scop decat in cel pentru care au fost colectate initial)
  • cand datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost prelucrate initial
  • cand datele trebuie sterse pentru indeplinirea unei obligatii legale a solicitantului (cum ar fi, de exemplu, un act normativ)
  • cand persoana vizata se opune prelucrarii, fara sa existe motive legitime din partea ID Solutions TECH care sa impuna totusi acest lucru.

RESTRICȚIONAREA DATELOR

Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale prelucrate de AmParcat

OPOZIȚIA

Aveți dreptul ca oricând să vă exprimați opoziția în privința prelucrării datelor dvs.

PORTABILITATEA DATELOR

Puteți solicita furnizarea datelor dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta sa fie „portat” direct către un alt operator de date.

LUAREA DE DECIZII AUTOMATE

Puteți solicita să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată; la data publicării prezentei politici, AmParcat nu folosește niciun proces decizional bazat pe prelucrarea automată a datelor

PLÂNGERI

Puteți formula plângeri la autoritatea de supraveghere în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care va vizează se face nelegal. Datele autorității de supraveghere sunt: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal București, Sector 1, Bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod poștal 010336 Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro Fără a limita dreptul dvs. de a va adresa autorității de supraveghere, vă recomandam ca în prealabil să ne contactați, iar noi vom depune eforturile necesare pentru a răspunde solicitărilor si exigențelor dvs. Date de contact: contact@amparcat.ro, sau în mod direct prin intermediul Aplicației.

Solicitările efectuate în exercitarea drepturilor dvs. legitime sunt scutite de orice taxe, în condițiile legii.

Ne propunem să răspundem solicitărilor dvs. într-un termen rezonabil, în funcție de complexitatea obiectului acestora. În orice caz, termenul de soluționare a cereri va fi de cel mult o lună.

GDPR

Cum asigurăm securitatea datelor dvs. personale

Datele dvs. sunt stocate și procesate prin intermediul serviciilor și serverelor BinBOX. Mai multe informații despre conformitate și condiții de securitate pot fi consultate la adresa www.binbox.ro.

Pentru asigurarea protecției informațiilor si datelor personale în legătură cu efectuarea plăților, acestea sunt prelucrate de către procesatorii de plăți autorizați NETOPIA Payments SRL, înregistrat în București, RO15565496 | J40/9170/2003, RO92UGBI0000102009055RON (Garanti Bank), Bd. Dimitrie Pompeiu nr 9-9A, Iride Business Park, Cladirea nr. 24, camera 4C, et. 4, sector 2, 020335 și Capital Financial Services S.A., care acționează sub marca Twispay, instituție financiară licențiată de Banca Națională a României și înscrisă în registrul instituțiilor emitente de monedă electronică cu autorizația nr. IEME-RO-0001 din data de 25.04.2013. Comunicarea cu serverul dedicat efectuării plăților se face exclusiv prin protocoale de comunicație criptate (https), în conformitate cu regulile stabilite de Apple și Google în domeniul efectuării plăților.

Pentru contul Loto oferit de AmParcat, ID Solutions Tech si C.N. “Loteria Romana” S.A. acorda o importanta sporita datelor dumneavoastra cu caracter personal si intelege sa asigure securitatea adecvata pe parcursul activitatilor de prelucrare. In acest sens, ID Solutions Tech si C.N. “Loteria Romana” S.A. face/intreprinde demersuri pentru implementarea de masuri tehnice si organizatorice pentru protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.