INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

prin aplicația "AM PARCAT"

Regulamentul (UE) 679 din 27 aprilie 2016 - privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și Legea 190 din 18 iulie 2018 - privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016 definesc și impun o serie de reguli aplicabile entităților publice și  de drept privat care colectează datele oricărei persoane fizice, identificată sau identificabilă, cu care interacționează sau relaționează.

ELECTRONIC SKILLS SRL, persoană juridică cu sediul în str. Maramureș nr. 67A, bloc 2, ap. 13, Otopeni, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J23/6672/2022, cod fiscal 46925145, cont nr. RO93BTRLRONCRT0CJ7137801, deschis la  Banca Transilvania SA, a implementat măsuri organizatorice și tehnice menite să asigure conformitatea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal realizate prin intermediul aplicației "AM PARCAT" (in calitate de operator de date cu caracter personal, operator asociat,  respectiv de persoană împuternicită de operator, după caz), cu dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 și ale Legii 190/2018, precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. 

În continuare, în îndeplinirea dispozițiilor art. 12 din Regulamentul (UE) 679/2016, vă prezentăm o serie de informații legate de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal prin utilizarea aplicației "AM PARCAT" (www.amparcat.ro și  aplicației mobile AmParcat), denumita in continuare Aplicația: 

 1. DESCRIEREA APLICAȚIEI "AM PARCAT"

Aplicația, deținută și administrată de ELECTRONIC SKILLS SRL din data de 01.12.2023,  oferă persoanelor fizice și juridice, proprietari și/sau utilizatori de autovehicule care dețin un cont de utilizator Aplicației, următoarele servicii on-line integrate: 

  1. servicii aferente parcării autovehiculelor in locațiile operate de Compania Municipală Parking București și de către alți operatori publici sau privați din țară  (lista parcărilor din jurul  locației în care se află utilizatorul; programul de funcționare; numărul de locuri disponibile; instrumente de plată a  parcării; etc)
  2. informații publice privind prestatori de servicii auto (stații ITP, stații electrice pentru încărcare auto, vulcanizări auto; spălătorii auto; service-uri auto, închirieri auto, asistență rutieră, etc), respectiv unități de alimentație publică ( restaurante, fast food-uri, etc) din proximitatea locului de parcare și  crearea de trasee până la destinația de interes;  
  3. serviciul de alertă privind expirarea termenelor de valabilitate ale documentelor și /sau echipamentelor auto obligatorii, înregistrate de dvs. in Aplicație (asigurări auto - RCA/CASCO;  inspecție tehnică periodică – ITP; taxa de drum obligatorie – ROVINIETA; permis de conducere si puncte de penalizare; extinctor auto, trusa medicala auto etc);  

 

 

 1. serviciul de achiziție on-line al biletelor de joc loteristice 6/49, 5/40 și  Joker, organizate de Compania Națională Loteria Română SA.  
 1. SCOPURILE ȘI  TEMEIURILE PRELUCRĂRII DATELOR

ELECTRONIC SKILLS SRL prelucrează datele dvs, în calitate de utilizator al Aplicației,  în următoarele scopuri determinate, explicite și legitime, în strictă conformitate cu dispozițiile art. 5, alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) 679/2016, respectiv :  

II.1. Prestarea serviciilor on-line integrate aferente utilizării  autovehiculelor înregistrate in Aplicație, include: 

II.1.1. Servicii aferente parcării autovehiculelor in locațiile operate de Compania Municipală Parking București și de către alți operatori publici sau privați din țară -  presupune prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in vederea: 

 1. creării și  administrării contului de membru;
 2. procesării solicitărilor de rezervare și  ocupare a locurilor de parcare;  
 3. procesării plăților pentru utilizarea serviciilor oferite de Aplicație;  
 4. transferului de credite între utilizatorii Aplicației

II.1.2. Informații publice privind prestatori de servicii auto (stații ITP, stații electrice pentru încărcare auto, vulcanizări auto; spălătorii auto; service-uri auto, închirieri auto, asistență rutieră, etc), respectiv unități de alimentație publică (restaurante, fast food-uri, etc) din proximitatea locului de parcare și crearea de trasee până la destinația de interes.  - presupune prelucrarea de informatii privind locația dvs la momentul accesării serviciului,  destinația de interes si, după caz, traseul intre cele doua puncte.  

II.1.3. Serviciul de alertă privind expirarea termenelor de valabilitate ale   documentelor/echipamentelor auto obligatorii asociate autovehiculelor înregistrate de utilizatori  în Aplicație - presupune prelucrarea de informatii referitoare la numărul de înmatriculare si datele de expirare ale documentelor si/sau echipamentelor obligatorii (asigurări auto - RCA/CASCO;  inspecție tehnică periodică – ITP; taxa de drum obligatorie – ROVINIETA; permis de conducere si puncte de penalizare; extinctor auto, trusa medicala auto etc) si, după caz, date de identificare ale deținătorului, adresa de domiciliu/reședința, date tehnice ale autovehiculului.

II.1.4. Facilitarea obținerii de oferte pentru polița de asigurare auto obligatorie și/sau facultativă RCA/CASCO de la Companiei de Brokeraj Renomia SRBA Insurance Broker SRL – presupune colectarea de date solicitate de compania menționata, in calitate de operator, strict necesare, emiterii unei oferte/polițe de asigurare, conform dispozițiilor legale incidente (date privind deținătorul/utilizatorul autovehiculului, date tehnice privind autovehiculul). 

Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile legitime sus menționate sunt, după caz, cele prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016, respectiv:  

  1. art. 6, alin. (1), lit. a)   - consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
  2. art. 6, alin. (1), lit. b) - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la distanță la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract
  3. art. 6, alin. (1), lit. c)  - prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revine operatorului (n.n. in domeniul financiar-contabil). 

 

 

II.2. Facilitarea  achiziționării on-line de produse  loteristice oferite de  Compania Națională Loteria Română SA - presupune prelucrarea de date personale obligatorii pentru  a putea  achiziționa   biletele de joc  6/49, 5/40 și  Joker ( date de identificare ale utilizatorului, CNP, adresa, email, nr. telefon).  

Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal în scopul sus menționate sunt, după caz,   cele prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016, respectiv:  

 1. art. 6, alin. (1), lit. a)   - consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. art. 6, alin. (1), lit.  (f)  - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

II.3. Asigurarea de servicii suport, inclusiv în ceea ce privește comunicarea cu dvs si soluționarea  eventualelor solicitări formulate de către dvs.  în legătură cu serviciile on-line integrate - presupune prelucrarea de date personale de contact înregistrate in contul de utilizator. 

Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal în scopul sus menționate sunt cele prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016, respectiv:  

  1. art. 6, alin. (1), lit. b) - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la distanță la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract
  2. art. 6, alin. (1), lit. c)  - prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revine operatorului; 

 

 

 1. 4. In scop de marketing

ELECTRONIC SKILLS SRL dorește să vă furnizeze permanent informații actualizate cu privire la serviciile oferite. Informațiile de această natură pot fi trimise doar daca vă exprimați  acordul, acesta constituind și  temei legal de prelucrare, în sensul dispozițiilor art. 6, alin. (1), lit. a) din  Regulamentul (UE) 679/2016 - consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice

În temeiul dispozițiilor art. 7, alin. (3) din  Regulamentul (UE) 679/2016, aveți dreptul să vă retrageți acordul (n.n. consimțământului) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, prin transmiterea unui email la adresa contact@amparcat.ro. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia. 

Ne asigurăm in permanență că prelucrările realizate în scopuri de marketing se efectuează cu respectarea drepturilor și  libertăților utilizatorilor. 

II.5. Asigurarea securității comunicațiilor și a datelor prelucrate împotriva atacurilor cibernetice, ce pot afecta drepturile, libertățile și bunurile utilizatorilor, fiind avute in vedere: 

 1. prevenirea materializării tentativelor de fraudă; 
 2. identificarea și neutralizarea eventualelor atacuri cibernetice; 
 3. asistarea autorităților publice în identificarea făptuitorilor. 

Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal în scopul asigurării  securității comunicațiilor și  a datelor prelucrate sunt cele prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016, respectiv:  

 

 

 III. EXPRIMAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI PENTRU PRELUCRAREA DATELOR 

În aplicarea dispozițiilor art. 7 din Regulamentul (UE) 679/2016, ELECTRONIC SKILLS SRL a implementat măsuri tehnice care permit, atât exprimarea de către dvs. a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal printr-o acțiune neechivocă, într-un mod liber, în cunoștință de cauză, specific scopului prelucrării și  lipsit de ambiguitate, cât și retragerea acestuia, în orice moment. 

Astfel, exprimarea opțiunii/opțiunilor privind prelucrarea datelor personale in unul sau mai multe scopuri specifice se realizează prin bifarea/debifarea căsuței asociate fiecărui scop de prelucrare, urmată de acțiunea de salvare a acestora în sistem (prin apăsarea butonului dedicat - "Salvează"). Simpla bifare/debifare a căsuței asociate unui scop de prelucrare, fără exercitarea unei acțiuni asupra butonului dedicat -  "Salvează",  nu activează opțiunile dvs si nu constituie acord (consimțământ) de prelucrare.  

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia.

 1. PERSOANELE VIZATE ȘI CATEGORIILE DE DATE COLECTATE

Persoanele vizate de operațiunea de prelucrare sunt utilizatorii Aplicatiei, persoane fizice identificate sau identificabile, după caz, și fac parte din categoria datelor cu caracter general (de identificare). 

Poate deveni utilizator al Aplicației orice persoană fizică, identificată sau identificabilă, cu vârsta  declarată minimă de 18 ani, care utilizează serviciul și care înregistrează un cont de utilizator sau este autorizată de către o persoană juridică să înregistreze un cont de utilizator prin intermediul Aplicației (fără ca acest lucru să poată fi atribuit activității lor profesionale) și care acceptă Termenii și condițiile de utilizare  ( document postat www.amparcat.ro și pe aplicația mobilă AmParcat).  

Datele personale ale dvs sunt colectate, de regulă, direct de la dvs, la momentul la care deveniți utilizator al Aplicației (prin crearea unui cont de membru sau în urma intervenirii unei modificări în legătură cu un cont existent) sau, după caz, din alte surse disponibile public. 

In măsura in care date cu caracter personal ale utilizatorilor Aplicatiei, necesare  îndeplinirii scopurilor prelucrării, sunt identificate din alte surse disponibile  public, veți fi informat cu privire la acest fapt, in termenul si  condițiile prevăzute la art. 14 Regulamentul (UE) 679/2016, fiindu-va totodată asigurata posibilitatea de a va exprima opțiunea cu privire la prelucrarea lor.  

În aplicarea art. 5, alin. (1), lit. b) din Regulamentul (UE) 679/2016, ELECTRONIC SKILLS SRL a redus la  minimum datele personale prelucrate, procedând doar la colectarea acelora care sunt adecvate, relevante și  limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopul/scopurile  prelucrării, după cum urmează:  

 1. Prestarea serviciilor on-line integrate aferente utilizării  autovehiculelor: 

I.1. - Pentru prestarea serviciilor parcării autovehiculelor in locațiile operate de Compania Municipală Parking București și de către alți operatori publici sau privați din țară - datele cu caracter personal minimale solicitate în vederea creării contului de utilizator sunt colectate direct de la dvs si se limitează la: numărul de înmatriculare al autovehiculul; numărul de telefon, datele cardului bancar (număr card, numele titular, valabilitate,  codul de securitate CVV), utilizatorul fiind înregistrat cu un cont anonim (de forma amparcat1234567@amparcat.ro). 

I.2. Informații publice privind prestatori de servicii auto (stații ITP, stații electrice pentru încărcare auto, vulcanizări auto; spălătorii auto; service-uri auto, închirieri auto, asistență rutieră, etc), respectiv unități de alimentație publică ( restaurante, fast food-uri, etc) din proximitatea locului de parcare și crearea de trasee până la destinația de interes - datele colectate sunt cele privind locația dvs la momentul accesării serviciului, destinația de interes si traseul optim intre cele doua puncte.  

I.3. Pentru prestarea serviciului de alerta privind valabilitatea documentelor si/sau echipamentelor  obligatorii ale autovehiculelor utilizatorilor  (asigurări auto - RCA/CASCO;  inspecție tehnică periodică – ITP; taxa de drum obligatorie – ROVINIETA; permis de conducere; extinctor auto, trusa medicala auto etc)  - sunt prelucrate informatii referitoare la numărul de înmatriculare si datele de expirare ale documentelor/echipamentelor obligatorii ale autovehiculului deținut/utilizat de dvs, obținute direct de la dvs sau, după caz, din surse disponibile public. 

Datele colectate direct de la dvs sunt cele încărcate de dvs in Aplicație ca atare (prin completarea unui câmp dedicat) sau sub forma de fotocopii de pe documente (asigurări auto - RCA/CASCO;  inspecție tehnică periodică – ITP; taxa de drum obligatorie – ROVINIETA; permis de conducere), situație in care pot fi colectate suplimentar si date personale conținute de aceste documente ( date  de identificare ale deținătorului, adresa de domiciliu/reședința, date tehnice ale autovehiculului, etc), care sunt prelucrate numai in măsura in care sunt necesare îndeplinirii scopului/scopurilor prelucrării. 

In măsura in care date cu caracter personal necesare  îndeplinirii scopului prelucrării sunt identificate din alte surse disponibile public, veți fi informat cu privire la acest fapt, in termenul si condițiile prevăzute de  art. 14 Regulamentul (UE) 679/2016, fiindu-va totodată asigurata posibilitatea de a va exprima opțiunea cu privire la prelucrarea lor.  

In aplicarea principiului exactității datelor prevăzut la  art. 5, alin. (1), lit. d) din Regulamentul (UE) 679/2016, ELECTRONIC SKILLS SRL a implementat măsuri tehnice si organizatorice in vederea verificării exactității datelor referitoare la valabilitatea documentelor si/sau echipamentelor  obligatorii ale autovehiculelor utilizatorilor, prin consultarea de surse de informare disponibile public si actualizarea acestora in situațiile in care se impune. 

I.4. Pentru facilitarea obținerii de oferte pentru polița de asigurare auto obligatorie și/sau facultativă (RCA/CASCO) prin intermediul Companiei de Brokeraj Renomia SRBA Insurance Broker SRL - datele prelucrate sunt stabilite si solicitate de compania menționata, ca fiind strict necesare emiterii unei oferte/polițe de asigurare, conform dispozițiilor legale incidente (date privind deținătorul/utilizatorul autovehiculului, date tehnice privind autovehiculul).

 1. II. Pentru prestarea serviciului de achiziționare on-line de bilete de joc loteristice 6/49, 5/40 și  Joker, organizate de Compania Naționala Loteria Română SA, este solicitată  completarea profilului de utilizator loto cu  următoarele date cu caracter personal:  nume și  prenume; CNP, adresa de domiciliu/reședința; număr de telefon; adresa de email; datele cardului bancar (număr card, numele titular, valabilitate,  codul de securitate CVV). Aceste date sunt obligatorii pentru a putea achiziționa on-line biletele de joc, refuzul furnizării acestora conducând la imposibilitatea achiziționării acestora. 

În vederea asigurării unui grad adecvat de protecție a datelor personale prelucrate în cazul achiziționării on-line, în calitate de utilizator al Aplicației, de bilete de joc loteristice și  protejării drepturilor dvs, ELECTRONIC SKILLS SRL a implementat masuri tehnice de pseudonimizare prin criptare, astfel că pe biletul loto nu sunt tipărite datele utilizatorului, ci doar un ID pseudonimizat, care nu permite identificarea persoanei de către un terț. 

Aceste date personale pot fi diseminate către terți doar la solicitarea ori cu acordul   utilizatorului.

II.3. Asigurării de servicii suport, inclusiv în ceea ce privește comunicarea cu dvs si  soluționarea  eventualelor solicitări formulate de către dvs.  în legătură cu serviciile on-line integrate și Aplicație - sunt prelucrate datele de contact existente in contul de utilizator. 

 1. 4. In scop de marketing - sunt prelucrate datele de contact existente in contul de utilizator.

II.5. Asigurarea securității comunicațiilor și  a datelor prelucrate – sunt prelucrate existente in contul de utilizator.

 1. NOTIFICAREA PERSOANELOR VIZATE 

ELECTRONIC SKILLS SRL a implementat masuri tehnice prin care sa se asigure comunicarea cu dvs, inclusiv  in ceea ce privește soluționarea  eventualelor solicitări formulate de către dvs.  în legătură cu serviciile on-line integrate, respectiv transmiterea către dvs de informații utile aferente serviciilor oferite prin Aplicație și  evitarea situațiilor care pot genera costuri suplimentare pentru dvs (ex. depășirea timpului de parcare achitat; expirarea termenelor de valabilitate ale documentelor/echipamentelor auto obligatorii, înregistrate de dvs in Aplicație).  

Pentru a asigura condițiile necesare exprimării în cunoștința de cauza a opțiunilor dvs. cu privire la modalitățile de comunicare a informațiilor utile aferente serviciilor oferite prin Aplicație, în secțiunea Permisiuni Notificări din contul dvs. de utilizator au fost incluse informații detaliate privind obiectul, conținutul și utilitatea fiecărei categorii de notificări. 

De asemenea, a fost creată posibilitatea exprimării opțiunilor dvs. printr-o acțiune, în doua etape și anume bifarea/debifarea unei căsuțe, respectiv salvarea opțiunilor în sistem (prin apăsarea butonului dedicat -  Salvează). Simpla bifare/debifare a căsuțelor aferente opțiunilor de notificare, fără exercitarea unei acțiuni asupra butonului dedicat -  Salvează nu activează opțiunile dvs.  

Facem precizarea că exprimarea opțiunilor dvs. cu privire la modalitățile de comunicare a informațiilor utile aferente serviciilor oferite prin Aplicație este o acțiune distinctă față de cea de exprimare a consimțământului cu privire la  prelucrarea datelor cu caracter personal, ca temei legal de prelucrare prevăzut la art.  6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) 679/2016. 

 1. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale ale dvs, în calitate de utilizator al Aplicației, pot fi transmise/accesate de terți doar in situațiile existenței unor scopuri determinate, explicite și legitime, după cum urmează: 

 1. angajați și reprezentanți ai ELECTRONIC SKILLS SRL, conform principiului "nevoii de a cunoaște", accesul la datele cu caracter personal prelucrate prin Aplicație fiind acordat în mod individual numai persoanelor care, pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, trebuie să lucreze cu astfel de informații sau să aibă acces la acestea; 
 2. procesatorii de plăti, strict cu privire la datele personale necesare pentru efectuarea de către utilizatori a plăților aferente serviciilor prestate de Aplicație: Revolut (www.revolut.com), Stripe (www.stripe.com), Netopia (www.netopia-payments.com), Twispay ( www.twipspay.com); 
 3. furnizorii de canale de comunicare:  SMS – 4 pay ( https://sms.4pay.ro); EMAIL -Sengrid (https://sendgrid.com); PushNotifications – Onesignal (https://onesignal.com)
 4. Compania de Brokeraj Renomia SRBA Insurance Broker SRL in scopul transmiterii si generării ofertelor pentru polițe de asigurare auto obligatorie si/sau facultativă RCA/CASCO;
 5. Compania Naționale Loteria Română SA, în situații temeinice, cu acordul ori la solicitarea utilizatorului; 
 6. autorități și instituții publice, în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim. 

Ne asigurăm permanent ca accesul terților și transferul datelor utilizatorilor să se realizeze strict în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu respectivii terți, în care sunt definite garanții adecvate de protecție, există drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate. 

VII. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

ELECTRONIC SKILLS SRL păstrează datele personale înregistrate de utilizatorii în Aplicație într-o formă care permite identificarea acestora în conformitate cu dispozițiile art. 5, alin. (1)., lit. e) din  Regulamentul (UE) 679/2016, astfel: 

 1. datele personale  înregistrate de dvs. în Aplicație sunt păstrate pe perioada in care dețineți  un cont de membru; 
 2. în cazul în care un contul  membru este suspendat din inițiativa ELECTRONIC SKILLS SRL, pe fondul nerespectării de către utilizatori a obligațiilor contractuale sau în cazul constatării unor fapte neconforme cu practicile Aplicație (inclusiv, dar fără a se limita la: limbaj licențios, distrugere de bunuri etc.) datele personale înregistrate în aplicație vor fi păstrate pentru o perioada de 6 (șase) luni, timp în care aceștia își vor putea exercita drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016 și menționate mai jos, în prezenta Informare; 
 3. în cazul în care decideți închiderea contului de membru (dezactivarea permanenta) datele personale înregistrate în Aplicație vor fi șterse automat din sistem, fără posibilitatea de a fi recuperate ulterior. Ștergerea contului se realizează din Aplicație (n.n. prin folosirea funcției "Șterge Contul", urmată de confirmarea opțiunii), simpla dezinstalare a Aplicației de pe un anumit suport (telefon, tabletă, stație fixa) NU are drept consecință dezactivarea contului; 
 4. datele personale în legătura cu care ne revin obligații legale opozabile operatorilor de date cu caracter personal în ceea ce privește termenele de păstrare a anumitor categorii de informații (legislația fiscală; alte dispoziții legale general aplicabile), se păstrează pe termenele prevăzute de actele normative incidente.  

Pentru stocarea datelor cu caracter personal prelucrate prin Aplicație s-a adoptat soluția Cloud Computing, ce permite utilizarea unei infrastructuri de disponibilitate mare care poate să asigure toate resursele de stocare, procesare și securitate. În prezent operam cu platforma Google Cloud, iar în situația in care volumul de date prelucrate reclama capacitați suplimentare avem in vedere platformele Amazon  și Microsoft Azure. 

VIII. ASIGURAREA SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ELECTRONIC SKILLS SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice în vederea asigurării integrității, confidențialității și disponibilității datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul Aplicației și prevenirii materializării riscurilor la adresa acestora, cu potențial de afectare a drepturilor și libertăților persoanelor fizice vizate. 

Astfel, a fost proiectat si implementat un complex de măsuri de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul Aplicației, constând in principal în: 

 1. masuri de pseudonimizare, prin criptare, a datelor încărcate dvs în Aplicație;   
 2. măsuri de protecție juridică - crearea condițiilor necesare ca angajații/colaboratorii care prelucrează date cu caracter personal să cunoască reglementările în vigoare și obligațiile legale ce le revin în ceea ce privește protecția acestor date, precum și formele de atragere a răspunderii în cazul nerespectării acestora (administrativă, civilă sau penală); 
 3. măsuri de protecție procedurală - măsuri organizatorice prin care se stabilesc competențe și responsabilități în materia prelucrării datelor cu caracter personal, precum și elaborarea de  norme interne de lucru (proceduri)  pe diverse activități ale lanțului de prelucrare a datelor cu caracter personal; 
 4. măsuri de protecție fizică -  activități de pază și securitate, implementate prin măsuri și dispozitive de control fizic și prin mijloace tehnice, aplicate cădirilor, încăperilor sau containerelor în care se gestionează date cu caracter personal în scopul prevenirii accesului neautorizat, precum și a oricăror situații, împrejurări sau fapte de natură să pericliteze ori să compromită securitatea și integritatea acestora; 
 5. măsuri de protecție a personalului - activități de cunoaștere și analiza a eventualelor elemente de vulnerabilitate ale personalului, care pot afecta securitatea datelor cu caracter personal; 
 6. masuri de protecție Info-sec – măsuri de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul Aplicației împotriva amenințărilor și a oricăror acțiuni care pot aduce atingere confidențialității, integrității, disponibilității, autenticității și nerepudierii acestora, precum și afectarea funcționării sistemelor informatice, indiferent dacă acestea apar accidental sau intenționat; 
 7. desemnarea unui responsabil pentru  protecția datelor cu caracter personal (DPO).  
 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 

   ELECTRONIC SKILLS SRL a implementat masuri tehnice si organizatorice care permit exercitarea de către dvs, în calitate de utilizator al Aplicației, a drepturilor prevăzute la Cap. III -  Drepturile persoanei vizate din  Regulamentul (UE) nr. 2016/679, astfel: 

 

 

 1. dreptul de a primi într-un format structurat datele personale  înregistrate de dvs în Aplicație ori de a solicita ELECTRONIC SKILLS SRL transmiterea acestora către un alt operator indicat, în măsura în care prelucrarea  a fost efectuată în temeiul unui contract sau al consimțământului dvs;
 2.  dreptul de a vă opune prelucrării datelor înregistrate de dvs in Aplicație în temeiul art.  6 alin. (1) lit. (e) – prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau  f) -  prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator din Regulamentul (UE) nr. 2016/679, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. În aceste situații, ELECTRONIC SKILLS SRL nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 3.  dreptul de a vă opune prelucrării în scop de marketing direct a datelor dvs, înregistrate in Aplicație, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct. Întrucât, prelucrarea in scop de marketing a datelor înregistrate în Aplicație se realizează exclusiv în temeiul consimțământului dvs,  vă puteți exercita dreptul la opoziție retrăgându-vă consimțământul prin transmiterea unui email la adresa contact@amparcat.ro. După retragerea consimțământului, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia. 
 4. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc  sau v-ar putea afecta în mod similar într-o măsură semnificativă. La acest moment, ELECTRONIC SKILLS SRL nu folosește niciun proces decizional bazat pe prelucrarea automată a datelor înregistrate de dvs în Aplicație. 

Drepturile de care va bucurați pot fi exercitate, în condițiile Regulamentul (UE) nr. 2016/679, prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, transmise  la sediul ELECTRONIC SKILLS SRL sau trimițând un mesaj electronic la adresa contact@amparcat.ro

De asemenea, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal la email: expert.data.protection@gmail.com 

Pentru a vă transmite răspunsul la o astfel de cerere, va trebui să vă dovediți identitatea, pentru a ne asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul să le primească, și să ne oferiți orice alte detalii care să ne ajute să răspundem solicitării dumneavoastră.

În baza prevederilor legale, avem posibilitatea de a vă refuza justificat solicitările abuzive și/sau anumite solicitări care nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare. 

În situația în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră nu este efectuată cu respectarea tuturor cerințelor impuse de Regulamentul (UE) 679/2016, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (bd. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poșta 010336, București, Romania, telefon : 031 805 92 11, e-mail anspdcp@dataprotection.ro și/sau instanțelor competente.